استراحت پلنگ روی سجاده مسجد

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما:نمازگزاران هنگام نماز عصر به صورت اتفاقی متوجه حضور پلنگ در کنار صف نمازگزاران شدند.پس از تماس نمازگزاران با پلیس و احضار صاحب پلنگ، این حیوان بدون آسیبی از مسجد خارج شد.پلیس از صاحب پلنگ برای تکرار نشدن رهایی این حیوان درنده در اماکن عمومی تعهد گرفت./ دانلود ویدیو کلیپ #گلچین_صفاسا