تعقیب و گریز سنجاب و سارگپه

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: سارگپه (َCommon buzzard) پرنده ای شکارچی از راسته شاهین ها و خانواده قوشیان است.این پرنده شکارچی زیر گونه هایی نیز دارد. سارگپه از جوندگان، خزندگان، حشرات و پرنده های کوچک تغذیه می کند. بنابراین،سارگپه پرنده ای شکارچی و گوشتخوار است.در فصل زمستان که منابع غذایی کاهش مییابد،سارگپه ناگزیر به مردار خواری می شود. سنجاب از جمله طعمه های محبوب سارگپه است