تمرین جنگنده روسیه برای حمله به داعش

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: در این فیلم خبری بیننده شاهد صحنه هایی مهیج از تمرین جنگنده های سوخو ۲۴ روسیه برای حمله به داعش خواهد بود.