حاج حسین سیب سرخی-شب سوم محرم ۹۴-شور2

شور(مجنونم لیلایی...) شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم