حاج حسین سیب سرخی-شب سوم محرم ۹۴

واحد(ای نوه شیرخدا...) شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم