شمارش معکوس مجموعه تلویزیونی معمای شاه آغاز شد

پخش مجموعه تلویزیونی "معمای شاه" از فردا در شبکه اول سیما آغاز مى شود. این سریال زندگی و تحولات دوره سلطنت محمدرضا پهلوی را به تصویر کشیده است .