تست درگ ریس پورشه پانامرا توربو S و تسلا P85D

یکی از سریع ترین سدان های دنیا که مجهز به موتور الکتریکی می باشد تسلا P85D است. این خودرو از سیستم 4 چرخ محرک و 691 اسب قدرت بهره می برد. شتابگیری این خودرو در نشریات سر و صدای زیادی به پا کرده است. در ادامه قصد داریم این خودرو را در برابر یکی از قوی ترین و سریع ترین سدان های آلمانی یعنی پورشه پانامرا توربو S قرار دهیم که از موتور بنزینی توربو با 562 اسب بهره می گیرد و مانند تسلا به سیستم 4 چرخ محرک مجهز است. نشریه Auto Express یک تست مقایسه ای شتاب گیری و ترمزگیری بین این 2 خودرو انجام داده است. به نظر شما کدام خودرو در تست های درگ و ترمز برتر ظاهرا می شود؟