گاف جدید VOA

اظهار نظر تلفنی کارمند صدای آمریکا به عنوان بیننده از کرج، یکی از آخرین گاف‌های این شبکه است.
کانال ما را دنبال کنید و با ما همراه باشید