حامد زمانی: کی گفته تتلو امام حسین رو قبول نداره؟/قسمت۲

حامد زمانی: کی گفته تتلو امام حسین رو قبول نداره؟/بی بی سی و VOA به من فحش می دن چون می دونن چه خبره/من که همیشه خلاف دولت می خوانم - قسمت دوم