چرا دختران ایرانی ترجیح می دهند همسر دوم شوند؟!

246
14 آبان 1394

چرا دختران ترجیح می دهند وارد زندگی آماده شوند تا اینکه خودشان زندگی را بسازند؟ آیا جامعه به سمتی می رود که دختران دیگر به همسر دوم شدن نه نگویند؟ برنامه خط ویژه به سراغ این سوژه ی داغ رفته است و از مردم جوابهای تامل برانگیزی گرفته است

خبریختران ایرانیهمسر دومدختران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x