ضیا عربشاهی:افشین پیروانی رو به خدا و جدم واگذار کردم!

151
14 آبان 1394

عربشاهی اسناد دادگاهی اش را جلوی دوربین نشان داد: بخاطر شکایت این آقا ۵۰ ضربه شلاق خوردم/آقای پیروانی! گفتم کاری می کنم که برادرت از شرمندگی نتونه سرش رو بالا بگیره/افشین رو به خدا و جدم واگذار کردم

ورزشیضیا عربشاهیافشین پیروانیخدا و جدم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x