علی پروین و قلعه نویی در مجلس سیدالشهدا عزاداری کردند

162
14 آبان 1394

امیر قلعه نویی: استقلال ببازه من برقصم؟ واگذارتان به حضرت ابوالفضل/نوکری برای امام حسین، یعنی اربابی/علی پروین، عابدزاده و قلعه نویی در مجلس سیدالشهدا عزاداری کردند

هنریعلی پروینقلعه نوییمجلس سیدالشهدا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x