مهمانی بزرگ ال جی در شب رونمایی از تلویزیون جدیدش

مهمانی بزرگ ال جی در شب رونمایی از تلویزیونی که می گویند انقلاب دنیای تکنولوژی است/گزارش اختصاصی