یکی کشف حجاب کرد، دیگری برای حفظ جانش بادیگارد گرفت!

فحاشی مجری ایرانی شبکه ماهواره ای به هموطنانش، پای ستاره ایران را به دادگاه باز کرد/یکی کشف حجاب کرد، دیگری برای حفظ جانش بادیگارد گرفت!/آناناس تقدیم می کند