پشت صحنه دربی پر حاشیه پرسپولیس و استقلال - اختصاصی

امید حاجیلی، دانیال عبادی، محسن افشانی و...؛ ستاره های دربی هنرمندان پیش از دربی پر اتفاق پایتخت/پشت صحنه دربی پر حاشیه پرسپولیس و استقلال - اختصاصی