اعتراض بابک حمیدیان به تحریف فیلم روز رستاخیز/گفتگو

اعتراض بابک حمیدیان به تحریف فیلم روز رستاخیز: این هاله نور را از کجا باید بیاوریم؟!/پرویز پرستویی از معدود ۸۰ میلیون آدمیست که ماسک نمی زند/سیمرغ جشنواره نوبتی است!