مریلا زارعی: به شیار ۱۴۳ تعلق ویژه ای دارم

مریلا زارعی: به اُلفت شیار ۱۴۳ تعلق ویژه ای دارم/دلپذیرترین سیمرغ دنیا، محبت مردم است/اختصاصی