بهاره افشاری بالاخره سکوتش را شکست!/مصاحبه اختصاصی

بهاره افشاری بالاخره سکوتش را شکست: از ترسم شناسنامه ام را عوض نمی کنم!/احساس امنیت نمی کنم/۳ سال زندگی ام را با توهم نابود کردم/خانم ها من را دوست ندارند - قسمت اول