گفتگو با شیلا خداداد در شبی که کیک تولدش غافلگیرش کرد!

گفتگوی پر تیتر با شیلا خداداد در شبی که کیک تولدش غافلگیرش کرد: می گفتند همسرت در خانه زندانیت کرده؟!/مادر شوهرم عاشق مسافری از هند بود/فرزین را به کارم ترجیح دادم