کربلائی جواد مقدم شب اول محرم۹۴ شور.

کدوم ارباب اینقده نوکر داره-شور(فوق العاده زیبا) مراسم شب اول محرم ۹۴/۰۷/۲۲ کربلائی جواد مقدم(غریب مدینه امیرکلا