حاج حسین سیب سرخی-شب اول محرم ۹۴ شور

شور (همه دنیامو بگیر...) شب اول محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم