حاج حسین سیب سرخی-شب اول محرم ۹۴

شور (یا سید الشهدا شهید کرببلا..) شب اول محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم