شب آشتی کنان علی ضیا با مظلومی

626
14 آبان 1394

علی ضیا: برای همه آنهایی که بهم فحش دادن، آرزوهای خوب کردم.
پرویز مظلومی: آن آقای بازیگر که میکروفون دستش بود خودش را قایم کرده. من به احترام هادی نوروزی شادی نکردم آن وقت اینها...!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x