شب آشتی کنان علی ضیا با مظلومی

351
14 آبان 1394

علی ضیا: برای همه آنهایی که بهم فحش دادن، آرزوهای خوب کردم.
پرویز مظلومی: آن آقای بازیگر که میکروفون دستش بود خودش را قایم کرده. من به احترام هادی نوروزی شادی نکردم آن وقت اینها...!

متفرقهشب آشتی کنان علی ضیا با مظلومیآشتی کنان علی ضیا با مظلومیعلی ضیاپرویز مظلومیآشتی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x