فیلمی دیگر از راهپیمایی روز 13 ابان 94 روز استکبار ستیزی در شهر شیرین سو

فیلمی دیگر از حماسه مردم غیور و حماسه ساز و شهید پرور شهر شیرین سو در استان همدان

فیلمراهپیمایی شیرین سو13ابان شیرین سواستکبار ستیزی شیرین سو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x