فیلمی دیگر از راهپیمایی روز 13 ابان 94 روز استکبار ستیزی در شهر شیرین سو

فیلمی دیگر از حماسه مردم غیور و حماسه ساز و شهید پرور شهر شیرین سو در استان همدان