کلیپی بسیار غم انگیز شهید حاج حسین همدانی

کلیپی بسیار تاثیرگذار و غم انگیز از زندگی شهید مدافع حرم سردار حسین همدانی.