حقه داعش در برابر جنگنده روسی

جنگنده های روسیه طی هفته های اخیر مواضع داعش در سوریه را هدف حملات خود قرار دادند.تکفیری ها از حقه های شیطانی برای مقابله با جنگنده های روسی که مواضع آن ها را در سوریه هدف قرار می دهند استفاده می کنند و بالون های بمب گذاری شده به آسمان می فرستند.