تلاوت آیات نورانی قرآن توسط متین رضوانی پور با لحن مازندرانی

این تلاوت در سال 1390 در جشنواره موسیقی مازندران در لحن‌های حقانی و امیری از الحان موسیقی مازندران و در تالار وحدت اجرا گردیده است.