پژوهشی در نوحه‌خوانی سنتی ترک‌زبان‌های استان گلستان توسط متین رضوانی پور (نوحه‌خوان: رضا بای)

164
13 آبان 1394

در این پژوهش که در بهار سال 1392 در شهر گرگان انجام شده آقای رضا بای نوحه‌ای در آواز بیات ترک را اجرا نموده‌اند.

موسیقیمتین رضوانی پورگرگاننوحه سنتی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x