پژوهشی در نوحه خوانی سنتی شوشتر توسط متین رضوانی پور، نوحه‌خوان: عبدالحسین فرهی زاده

در این ویدیو شاهد اجرای نوحه‌ای پیرامون حضرت علی اکبر (ع) می‌باشید که توسط آقای عبدالحسین فرهی زاده در سال 1386 خوانده شده است.