سقوط هواپیمای آکروباتیک در اقیانوس

188
12 آبان 1394

هواپیما آکروباتیک در طول پروازش در برزیل با مشکل فنی روبه رو شد و در اقیانوس سقوط کرد.

حوادثسقوط هواپیمای آکروباتیک در اقیانوسسقوط هواپیمابرزیلسقوط هواپیمای آکروباتیکهواپیمای آکروباتیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x