کلیپ ویدیویی آموزش مثلث به کودکان

در این کلیپ آموزش شکل مثلث و اجسامی که شکل مثلث دارند به صورت کارتونی آموزش داده می شوند تا کودکان با این اشکال آشنا گردند