پژوهش در نوحه خوانی محلی اندیمشک توسط متین رضوانی پور، نوحه خوانی آقای نیازی در لحن مارضایی

زیر چتر فرهنگ از برنامه های رادیو فرهنگ می باشد که هر روزه از این شبکه رادیویی پخش می شود. آهنگ ساز و خواننده این تیتراژ، متین رضوانی پور و تنظیم و نظارت ضبط آن بر عهده مهدی شکارچی بوده است.