فیلم آموزش پاورپوینت 2010 به زبان فارسی بخش 3

پاورپوینت نرم افزاریست که هم اکنون 95 درصد سهم نرم افزارهای ارائه کنفرانس در بازار جهانی را داراست؛ همچنین قابل توجه است که بیش از یک میلیارد نسخه از آن بر روی رایانه های جهان نصب شده و تخمین زده می شود که در جهان در هر ثانیه 350 بار مورد استفاده قرار می گیرد. در دانشگاه های ایران هم اغلب کنفرانس ها با این برنامه صورت می گیرد علاوه بر این اکثر دانشجویان جهت ارائه گزارش درسی، نیاز به یادگیری پاورپوینت دارند. در این پست از سایت اسفند آموزش فارسی پاورپوینت 2010 آورده شده است این مجموعه آموزشی در 3 بخش آماده شده و شامل یک دوره مقدماتی می باشد ما به زودی آموزش حرفه ای پاورپوینت را در سایت اضافه خواهیم کرد. در این پست بخش اول این مجموعه آورده شده است و در دو پست بعدی قسمت های 2 و 3 اضافه خواهد شد امیدوارم مورد استفاده باشد.