آفات گلخانه

207
11 آبان 1394

فیلم آموزشی آفات گلخانه, آفاتی که از قرنطینه گلخانه وارد می شوند و آسیبهایی که گل نهال داخل گلخانه به وجود می اید

آموزشیگلخانهنهالآفات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x