غذا خوردن خرس تنبل در باغ وحش

266
10 آبان 1394

این خرس تنبل در باغ وحش عادت کرده است غذاهایی را بخورد که بازدید کنندگان مستقیما آن را در دهانش می اندازند، و توجهی به غذاهایی که روی زمین ریخته می شود ندارد.

حیواناتغذا خوردن خرس تنبل در باغ وحشخرسغذا خوردن خرس تنبلخرس تنبلباغ وحش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x