سکانسی تاثیرگذار از فیلم Lucy

داستان از این قراره که لوسی بر اثر اتفاقی می تونه از ظرفیت بیشتری از مغزش استفاده کنه و وقتی به ۸۰ تا ۹۰ درصد میرسه میتونه مرزهای زمان و مکان رو طی کنه. این ویدیو سکانسی تاثیرگذار همراه با موسیقی متن عالی از صحنه های آخر فیلم است.