این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

حسین علیه السلام، تنها اسوه ای برای شیعیان نیست. تمام مردم دنیا با هر دینی می توانند حسین(ع) را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند، چنانچه بسیاری از آن ها فرای دین و مذهب این کار را کرده اند و زندگی و سخنان حسین(ع) را کشتی نجات خود قرار داده اند.... کاری از پایگاه اطلاع رسانی «متن زندگی» http://matnezendegi.ir/content/1268