چشم چرانی ممنوع

669
10 آبان 1394

فیلم کوتاه نبینیم
وقتی در خیابان ها و کوچه های شلوغ پلوغ شهر قدم می زنی، خیلی باید مراقب توجیه های شیطان باشی. باید حواست جمع باشد که حتّی یک لحظه هم نباید از دلایل شرعیِ خود برای نگاه نکردن به نامحرم غافل شوی. چرا که یک لحظه غفلت کافی ست تا تیری به قلبت بنشیند؛ تیری از جانب شیطان...

http://matnezendegi.ir/content/1241


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x