روبراه(مصاحبه مردمی)

آخرین چیزی که خیلی منتظرش بودی چی بوده؟ مهمترینش چطور؟ تا حالا فکر کردی که آدمی که داره با تمام وجود انتظار چیزی رو می کشه چه ویژگی خاصی می تونه داشته باشه که اون رو از مابقی آدما...
http://matnezendegi.ir/content/1098