سینمایی که هرگز اسلامی نشد

اگر بخواهیم سینمای پیش از انقلاب ایران را در عبارتی کوتاه خلاصه کنیم، شاید هیچ تعبیری بهتر از «فیلم فارسی» نباشد امّا با وقوع انقلاب اسلامی، جریان غالب در سینمای ایران، خیلی زود تغییر کرد و ساخت فیلم های مرتبط با انقلاب که ساواکی ها بدمن مطلق آن بودند و انقلابیون قهرمان آن، به مد روز تبدیل شد...

http://matnezendegi.ir/content/1083