مستندی درباره سیر تغییرات ایران پس از انقلاب اسلامی

*مستند طبقه متوسط(قسمت سوم)* سرعت مدرنیزاسیونِ طبقۀ متوسط پس از انقلاب بهمن ۵۷ کند شد. هرچند ذات یک جامعۀ انقلاب کرده و مشکلات بعدی این جامعه تا پایان جنگ تحمیلی را نمی توان در این موضوع بی تأثیر دانست....
***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***