مرگ آنی، مرگ تدریجی

کمتر کسی ممکن است که از مضرات جسمی سیگار بی اطلاع باشد. بیش از ۵۰ نوع بیماری به طور مستقیم در اثر سیگار به وجود می آیند یا سیگار در عارض شدن آن شریک است.

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***