مستند طبقه متوسط در ایران(قسمت دوم)

133
10 آبان 1394

در این مستند به سیر تغیر زندگی ایرانیان از بعد از مشروطه و دوران حکومت پهلوی اول و دوم می پردازیم

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***

فیلمطبقه متوسطایرانپهلوی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x