دوستی دختر و پسر بدون تمایل جنسی ممکن است؟(+18)

بیان کردن این نکته در این پرونده ضروری به نظر می رسد که منظور ما از دوستی رابطه های همراه با حد و مرز در محیط های کاری و یا درسی نیست و تعریفمان از دوستی همانی است که دهخدا به صورت کاملا دقیق در لغت نامه اش آن را شرح داده...

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی matnezendegi.ir***