نماهنگ فوق العاده زیبای مرگ بر آمریکا

آمریکا شیطان بزرگ است و اگر او نباشد اسرائیل این غده سرطانی هم نابود خواهد شد. پس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هر دو یکی است. همه جنایات اسرائیل نشان از ددمنشی آمریکا دارد. نماهنگ زیبای مرگ برآمریکا با صدای حامد زمانی را مشاهده بفرمایید.

*** کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***