ارزان اما گران!

گسترش «فست فود» Fast food ، روی آوردن کودکان و نوجوانان و جایگزین شدن این نوع غذا به جای غذاهای سنتی در خانواده ها نه تنها جزئی از سبک زندگی مردم ایران شده است، بلکه منجر به ایجاد ذائقه ای نامناسب برای خانواده ها گردیده است.

***کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***