دردسر گزارش از مزرعه شترمرغ!

298
10 آبان 1394

مجری یک شبکه عراقی هنگام گزارش از نخستین مزرعه شترمرغ در این کشور، با وضعیتی پیش بینی نشده روبرو شد.

طنزدردسر گزارش از مزرعه شترمرغگزارشگرشترمرغگزارشاذیت کردن گزارشگر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x