انیمیشن خرید و فروش عقل (رابطه فروش عقل با کاهش سایز..)

انیمیشن طنز خرید و فروش عقل،دارای مفاهیم جالبیست، دیدن این کار را همه به علاقه مندان تیزبین انیمیشن های خاص پیشنهاد میکنیم. این انیمیشن نیز از سری کارهای تولید شده توسط سایت http://3dmaking.ir است.