جدا کردن لاک‌پشت های به هم چسبیده

411
09 آبان 1394

این لاک پشت ها نیز از لحظه ای که از تخم نیز خارج شده بودند به هم چسبیده بودند و نکته عجیب اینجاست که این دو لاک پشت از یک تخم بیرون آمده بودند و در حقیقت دو قلو بودند!

حیواناتجدا کردن لاکپشت های به هم چسبیدهلاک پشتلاکپشت های به هم چسبیدهدو قلولاک پشت های دوقلو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x