اولین سلفی کودکانِ نپالی

یک توریست دوربین خودش رو به بچه های نپالی میده و از اونا میخواد که از خودشون سلفی بگیرن!